'B-ONE' Apartment
2016-05-25
  • ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 54 АЙЛЫН ОРОН СУУЦАНД ЗАХИАЛГА АВЧ БАЙНА.
  • 1m2 үнэ - 1,450,000 төгрөг
  • Урьдчилгаа төлбөр 10%
  • 2016.09.30 хүртэл урьдчилгаа 100% төлбөл 1m2 үнэ - 1,200,000 төгрөг

Холбоо барих утас: 9609-3628, 9960-3628Холбоо барих утас: 9609-3628, 9960-3628